Menu

Gia Phả - Lời Nói Đầu

PHẢ KÝ TIỀN NGÔN


Vinh khô thảo mộc tư căn bản
Thiện ác vi nhân hữu tổ tông
Hải đại thiên cao công đức viễn
Hành tàng xuất một vô thời vong.

Dịch:

Cây cỏ héo tươi vì gốc rễ
Người ta tốt xấu có gia tiên
Công lao to lớn như trời biển
Ăn ở đời nào cũng chớ quên.

Giáp Dần Trọng Thu
Hoàng Khắc Nhượng (Đời 10) phụng bútLời Nói Đầu

Quyền vàng ghi nghiệp tổ tiên

Trích hay, chuyện lạ, một thiên lưu truyền
Cháu con xem hãy giữ gìn
Soi gương đời trước, đắp nền đời sau...

Tiết Đoan Dương Giáp Tý
Hoàng Mạnh Đạt (Đời 11) phụng sao