Menu

Monday, June 19, 2017

Thăm Ông Hoàng Ngọc Kính


Thăm Ông Hoàng Ngọc Kính
Tuần qua, gia đình Hoàng Kim Chi và gia đình con gái Ô. Hoàng Ngọc Quyển (từ Việt Nam qua thăm Hoa Kỳ) đến thăm Ô. Hoàng Ngọc Kính đang trong bệnh viện. Từ trái qua phải: Mr. Long (chồng cô Hoàng Thị Cương), vợ chồng cô Hoàng Yến (con gái Ô. Quyển) và con trai, cô Hoàng thị Cương, Hoàng Kim Chi, Ô. Hoàng Ngọc Kính (nằm trên giường), bà Hoàng Ngọc Kính, và con gái cô Hoàng Yến.
Ông bà Hoàng Ngọc Kính.
No comments:

Post a Comment